ISSN: 0323–9519 (Print), 1314–8516 (Online)

Главен редактор: Проф. д.п.н. Галя Христозова – Бургаски свободен университет
Научен редактор: Д-р Мая Падешка
Е-mail: bel@azbuki.bg

Списание „Български език и литература“ e специализирано научно издание. Повече от 50 години то способства за усъвършенстване на образователния процес по български език и литература, като го полага на актуални теоретични – методически, лингвистични, литературоведски основи, като отстоява европейски стандарти и критерии, но с респект, уважение и съобразяване с националната традиция. То публикува научни изследвания по съществени теми и компоненти на учебната дисциплина български език и литература.

Списанието предоставя възможност на всички, причастни към езиковата и литературната култура на учениците, към начините за постигането ù, да участват професионално с научни разработки, да дискутират по проблеми на родноезиковото и литературното обучение, да споделят добри преподавателски практики. То е полезно за учители, университетски преподаватели, докторанти, студенти, експерти, както и за читатели с интереси в областта на продължаващото образование.

Основните тематични направления на списанието са: Езикознание; Литературознание; Методика (на обучението по български език и литература); Опитът на преподавателя; Мнения и позиции; Рецензии и информация; Личности в образованието и в науката; Студентски форум.

За публикуване се допускат материали в посочените направления и отговарящи на изискванията за оформяне.

Периодика на списанието – 6 книжки годишно.

<0.1 (2022)                    Q4 (2022)
Impact factor                  Rank by JCI

Статиите на „Български език и литература“ се реферират и индексират в:

– Web of Science: Emerging Sources Citation Index

– European Reference Index for the Humanities
and the Social Sciences (ERIH PLUS)

– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

– EBSCOhost Research Databases

– Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

Статиите на сп. „Български език и литература“ се реферират и индексират в:

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.