Списание „История” е сред най-авторитетните научно издания в областта на родната хуманитаристика. Ориентирано към широка читателска аудитория, то си поставя за цел да подпомага преподаването и изучаването на националната, регионалната и общата история от древността до наши дни. Публикуваните статии и материали са структурирани в отделни рубрики и обхващат разнообразни теми и дискусионни проблеми в областта на историческото познание.

Автори на списанието са били признати у нас и в чужбина водещи български специалисти като проф. Александър Фол, проф. Васил Гюзелев, проф. Николай Генчев, проф. Крумка Шарова, проф. Георги Бакалов, проф. Милчо Лалков.

През годините на своето над половинвековно издаване „История” се утвърждава като полезно за преподаватели, студенти и ученици академично списание. Неговото практическо значение е тясно обвързано и с останалите сфери на образованието и науката. Настоящата му цел е да продължава да съхранява историческите ценности и духа на миналото, за да удовлетворява потребността от споделянето им и в нашето съвремие.

Очакваме вашите мнения и коментари на електронен адрес:  history@azbuki.bg

Периодика на списанието – 6 книжки годишно.

ISSN 1314–8524 (Online)
ISSN 0861–3710 (Print)

 

Статиите на сп. История
се реферират, индексират и листват в:

– Web of Science: Emerging Sources Citation Index

– European Reference Index for the Humanities
and the Social Sciences (ERIH PLUS)

– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

– EBSCOhost Research Databases

– Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

Статиите на сп. „История“ се реферират, индексират и листват в:

Web of Science
Erih Plus
eLibrary
Ebsco Host
Google Scholar

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

bg_BG
en_US bg_BG