Списание „История” е сред най-авторитетните научно издания в областта на родната хуманитаристика. То си поставя за цел да представя задълбочени изследвания за историята на Централна и Източна Европа и Източното Средиземноморие от древността до наши дни, да публикува научни разработки в областта на методиката на обучението по история и на архивното дело. Публикуваните статии и материали са структурирани в отделни рубрики и обхващат разнообразни теми и дискусионни проблеми в сферата на историческото познание.

Автори на списанието са както утвърдени учени от България и чужбина, така и млади изследователи, които представят резултатите от своите първи научни изследвания.

През годините на своето над половинвековно издаване „История” се утвърждава като полезно и авторитетно академично списание. Неговото практическо значение е тясно обвързано с останалите сфери на науката и образованието. Настоящата му цел е да фокусира вниманието на автори и читатели към необходимостта от адекватна реконструкция на историческото минало в посочения географски регион. Акцентът е върху макро и микро-историята, върху динамиката и разнообразието на събития и процеси, върху търсенето на нови методологически и усъвършенстването на класически подходи в изследванията, върху публикуване на нови интерпретации.

Очакваме вашите мнения и коментари на електронен адрес:  history@azbuki.bg

Периодика на списанието – 6 книжки годишно.

ISSN 1314–8524 (Online)
ISSN 0861–3710 (Print)

 

Статиите на сп. История
се реферират, индексират и листват в:

– Web of Science: Emerging Sources Citation Index

– European Reference Index for the Humanities
and the Social Sciences (ERIH PLUS)

– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

– EBSCOhost Research Databases

– Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

Статиите на сп. „История“ се реферират, индексират и листват в:

Web of Science
Erih Plus
eLibrary
Ebsco Host
Google Scholar

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

bg_BG
en_US bg_BG