ISSN: 0861–3710 (Print), 1314–8524 (Online)

Главен редактор: Чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев – БАН, Икономически университет – Варна
Научен редактор: Д-р Албена Симова
Е-mail: history@azbuki.bg

Списание „История” е сред най-авторитетните академични издания в областта на българската хуманитаристика. През годините на своето над половинвековно издаване списанието привлича вниманието на научните среди, на учителите, а и на широката читателска аудитория в страната и чужбина.

Автори в списанието са както утвърдени учени от България и чужбина, така и млади изследователи, които представят резултатите от своите първи научни изследвания. Сред нашите автори личат имената на проф. Александър Фол, проф. Васил Гюзелев, проф. Николай Генчев, проф. Крумка Шарова, проф. Георги Бакалов, проф. Милчо Лалков и много други.

Редакционната колегия на списание „История” винаги е прилагала ясно заявени научни критерии при подбора на статиите. Целта е да се отговаря на високите изисквания на световните бази данни и да се разширява читателският кръг на списанието в България и чужбина.

Периодика на списанието – 6 книжки годишно.

0.2 (2022)                       Q3 (2022)
Impact factor                   Rank by JCI

Статиите на „История” се реферират и индексират в:

– Web of Science: Emerging Sources Citation Index

– European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

– EBSCOhost Research Databases

– Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

Статиите на сп. „История“ се реферират и индексират в:

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.