Методология за стратегическо планиране на националната енергетика

Човечеството преминава през Велик преход към общество с по-малко нарастване на населението и работната сила, коренно нови технологии, по-реално опазване на природата и климата, разместена икономическа и геополитическа сила между страните по света.

Енергийните стопанства преминават през Велик енергиен преход. Планирането на тези преходи е висша наука, която предопределя бъдещето на планетата чрез влагане на огромни човешки, материални и финансови средства.

Целта на книгата е печелившо участие на българската нация във Великия преход.

Книгата описва и обяснява влияещите обстоятелства за развитие на енергетиката и обществото, както и методите, силите и средствата за определяне и постигане на целите на отделните етапи от това развитие. Изложението въвлича читателя към размисъл по съдбовни въпроси и го упътва към полезни източници за специализация и усъвършенстване.

Книгата е предназначена за представителите на държавната администрация, националните предприемачески среди, политиците, учените, докторантите и студентите в областта на енергетиката, икономиката, околната среда, климата, обществознанието. Тя поучава, но не е учебник. Тя може да образова родолюбиви общественици,  милеещи за националния възход, та измежду тях да се извисят мъдри водачи на българската част от „дънния милиард“.

За автора

Проф. д-р инж. Димо Стоилов е учен, с множество изследвания и публикации в областта на електрическите мрежи и системи, устройството и ефективността на пазарите на електроенергия, планирането, управлението и организацията на националната енергетика в съвременни условия. Работил е като специалист по оптимизация на оперативните режими в Централното диспечерско управление на българската електроенергийна система. Понастоящем ръководи обучението по дисциплините от направлението „Електрически мрежи и системи” на студентите в бакалавърска, магистърска и докторска степен при Електротехническия факултет и при Факултета за френско обучение по електроинженерство на Техническия университет – София, както и научноизследователска група по „Системен анализ в енергетиката“ в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките.

ISBN: 978-619-7667-58-5

Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“
1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5,
тел. 02/4250470; e-mail: azbuki@mon.bg; web: www.azbuki.bg 

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.